Tục lệ nói "Itadakimasu" trước khi ăn của người Nhật: Một chữ cảm ơn, cả trời ý nghĩa

Cộng đồng

Thoa Nguyễn 16:30 10/12/2019

Tục lệ nói "Itadakimasu" trước khi ăn của người Nhật: Một chữ cảm ơn, cả trời ý nghĩa

Có thể bạn thích?