Từng cảnh báo nhân loại về dịch bệnh, vợ chồng Bill Gates tiếp tục đóng góp 100 triệu đô để chiến đấu với Virus Corona

Cộng đồng

Quỳnh Uchiha 20:00 13/02/2020

Từng cảnh báo nhân loại về dịch bệnh, vợ chồng Bill Gates tiếp tục đóng góp 100 triệu đô để chiến đấu với Virus Corona

Có thể bạn thích?