Video nhảy sạp trong lễ khai hạ của người thái miền Tây xứ Nghệ

Cộng đồng

Quang Hùng 20:30 12/02/2019

Lễ khai hạ đầu năm của đồng bào dân tộc thường rất đặc sắc, với phần lễ báo cáo ông Hoàng Làng, phần hội như ném còn, nhảy sạp ... kết thúc dịp Tết cổ truyền, kết thúc mọi hoạt động vui chơi ngày Tết, mọi người quay trở lại công việc bình thường.