Việt Nam có bệnh nhân nhiễm virus corona thứ 14: Là hàng xóm từng tiếp xúc gần với công nhân trở về từ Vũ Hán trong 1 tiếng

Cộng đồng

Prince Nguyễn 20:00 13/02/2020

Việt Nam có bệnh nhân nhiễm virus corona thứ 14: Là hàng xóm từng tiếp xúc gần với công nhân trở về từ Vũ Hán trong 1 tiếng

Có thể bạn thích?