Việt Nam ghi nhận ca nhiễm virus corona thứ 10, Quân đội sẵn sàng đón người dân từ Trung Quốc trở về

Cộng đồng

Quỳnh Uchiha 20:00 13/02/2020

Việt Nam ghi nhận ca nhiễm virus corona thứ 10, Quân đội sẵn sàng đón người dân từ Trung Quốc trở về

Có thể bạn thích?