Virus Vũ Hán: 719 người chết, số ca thiệt mạng tại Trung Quốc đã vượt qua đại dịch SARS nhưng tỉ lệ tử vong thấp hơn rất nhiều, số người khỏi bệnh tiếp tục tăng

Cộng đồng

Prince Nguyễn 20:00 13/02/2020

Virus Vũ Hán: 719 người chết, số ca thiệt mạng tại Trung Quốc đã vượt qua đại dịch SARS nhưng tỉ lệ tử vong thấp hơn rất nhiều, số người khỏi bệnh tiếp tục tăng

Có thể bạn thích?