Với giá thành chỉ còn một nửa, các nhà khoa học đã tìm ra cách làm thay đổi nền công nghiệp kim cương hiện nay

Cộng đồng

Anh Hùng 17:00 12/04/2018

Với giá thành chỉ bằng một nửa kim cương tự nhiên, thêm vào quy trình sản xuất nhân đạo hơn so với kim cương tự nhiên, nhu cầu mua kim cương nhân tạo chắc chắn sẽ tăng trong tương lai.