Vụ cháy nhà máy Rạng Đông: Người dân Hạ Đình đòi đền bù 1 tỷ đồng/lít máu nhiễm thủy ngân

Cộng đồng

Tuấn Anh 15:00 15/11/2019

Vụ cháy nhà máy Rạng Đông: Người dân Hạ Đình đòi đền bù 1 tỷ đồng/lít máu nhiễm thủy ngân

Có thể bạn thích?