Xe hơi đăng kiểm tại Việt Nam sẽ không được trang trí logo, hình ảnh liên quan tới cảnh sát Dubai

Cộng đồng

Prince Nguyễn 17:00 16/07/2019

Xe hơi đăng kiểm tại Việt Nam sẽ không được trang trí logo, hình ảnh liên quan tới cảnh sát Dubai

Có thể bạn thích?