Ý nghĩa 50.000 chữ ký cho Nhật Linh?

Cộng đồng

Theo vtc 00:00 02/02/2018

Trên mạng xã hội lan truyền lời kêu gọi thu thập 50 nghìn chữ ký giúp gia đình bé Nhật Linh đòi lại công lý. Vậy việc làm này nhằm mục đích gì?

Có thể bạn thích?