Ý nghĩa tục lệ xông đất đầu năm để cả năm không bị "xui"

Cộng đồng

VÂN TRANG - VIỆT HÙNG - PHÚC MAN 00:00 15/02/2018

Tục xông đất đầu năm là tục lệ có từ lâu đời và là nét đẹp trong văn hóa của người Việt. Sau giao thừa, người nào bước vào nhà đầu tiên của năm mới sẽ được coi là người xông đất của gia đình đó.