2018 và một năm u tối của Facebook

Công nghệ

Phúc Man 12:30 27/12/2018

Một năm sắp đi qua, với nhiều tổ chức, thì đây là một năm với nhiều sự thay đổi theo chiều hướng tích cực, nhưng với Facebook- mạng xã hội nổi tiếng thì lại ngược lại với nhiều sự bê bối.