Apple dùng iPad Pro để quay, dựng, chỉnh sửa series quảng cáo mới nhất cho chính iPad Pro

Công nghệ

Anh Hùng 09:00 01/02/2019

Ngay sau khi cuộc thi 'Shot on iPhone' kết thúc, Apple tiếp tục chứng minh khả năng quay video của sản phẩm iPad Pro với loạt quảng cáo mới.