Bà Lê Diệp Kiều Trang rời vị trí Giám đốc Facebook Việt Nam vào cuối năm nay

Công nghệ

Anh Hùng 15:00 05/12/2018

Mới đây trên trang Facebook của bà mình Christy Le (tên thật Lê Diệp Kiều Trang), giám đốc Facebook Việt Nam thông báo sẽ rời vị trí tại Facebook vào cuối năm nay do không thu xếp được công việc gia đình.