Baba Amte - Người truyền nghị lực sống cho người nghèo khổ mắc bệnh phong được Google Doodle vinh danh hôm nay 26/12

Công nghệ

Anh Hùng 10:00 26/12/2018

Ngày 27/12, Google thay đổi logo để tưởng nhớ ngày sinh thứ 104 của vĩ nhân người Ấn Độ. Đó là Murlidhar Devidas Amte là nhà hoạt động xã hội ở Ấn Độ được nhiều người biết đến trong các hoạt động giúp đỡ bệnh nhân phong nghèo khó.