Ban Bí thư yêu cầu sớm kết luận thanh tra vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG

Công nghệ

Theo VTC 00:00 09/03/2018

Sau hơn 1 năm thanh tra, kết luận vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG vẫn chưa được công bố. Ban Bí thư đã có chỉ đạo mới nhất về vấn đề này.

Có thể bạn thích?