Bản cập nhật iOS 12.3.2 lần này có gì mà chỉ dành cho một dòng máy duy nhất là iPhone 8 Plus?

Công nghệ

Anh Hùng 14:30 11/06/2019

Apple viết: "iOS 12.3.2 giải quyết sự cố có thể khiến ứng dụng Camera chụp ảnh ở chế độ Chân dung không có hiệu ứng chiều sâu trên một số thiết bị iPhone 8 Plus".