Bản tin An ninh mạng: Phát hiện phần mềm độc hại trên Windows, thông qua Luật An ninh mạng, hàng trăm nghìn máy tính ở Việt Nam dính virus đào tiền ảo

Công nghệ

Nhóm PV 00:00 18/07/2018

Bản tin An ninh mạng tháng 6 sẽ có những nội dung chính như sau: Phát hiện Phần mềm độc hại ẩn dấu dưới dịch vụ BITS của Windows, Hàng trăm nghìn máy tính tại Việt Nam bị virus đào tiền ảo W32.CoinMiner làm chậm máy.