Bản tin An ninh mạng t12: Xuất hiện chiến dịch tấn công mới nhắm vào ngân hàng, Cảnh báo xu hướng bảo mật nguy hiểm trong năm 2019

Công nghệ

Nhóm PV 09:00 02/01/2019

Theo Bkav mỗi ngày có 1,5 triệu mẫu virus mới được tung lên mạng, Xuất hiện chiến dịch tấn công mới nhắm vào Ngân hàng; Cảnh báo xu hướng tấn công bảo mật nguy hiểm có thể xảy ra trong năm 2019 là những tin chính của bản tin An ninh mạng tháng 12.