Bản tin ICT 5/9: Sau 5 năm, ông Vũ Minh Trí bất ngờ rời khỏi Microsoft Việt Nam

Công nghệ

Anh Hùng - Phương Dung 19:00 05/09/2017

Ông Aung San Maung giữ quyền TGĐ Microsoft Việt Nam thay ông Vũ Minh Trí, Gần 20 ngày nữa sự cố đứt cáp biển AAG mới khắc phục xong là những tin chính trong bản tin ICT ngày 5/9.