Bản tin ICT: Hơn 70% người Việt dùng smartphone chỉ sử dụng tính năng cơ bản, Việt Nam tụt hạng tốc độ Internet toàn cầu, doanh thu VT 6 tháng đạt hơn 181.000 tỷ đồng

Công nghệ

Thế Khiêm - Hồng Ngọc - Anh Hùng 00:00 14/07/2018

Hơn 70% người Việt sở hữu smartphone chỉ để sử dụng các tính năng cơ bản; Việt Nam tụt hạng tốc độ Internet toàn cầu; xếp hạng 75, Doanh thu viễn thông 6 tháng đạt hơn 181.000 tỷ đồng là những tin ICT trong tuần.