Bản tin ICT: VTV chính thức sở hữu bản quyền World Cup 2018, Apple sắp chuyển sang kỉ nguyên phần mềm, mạng xã hội GitHub đã về tay Microsoft

Công nghệ

Nhóm PV 00:00 09/06/2018

Việt Nam là quốc gia cuối cùng sở hữu bản quyền World Cup 2018; Apple tạo ra hệ sinh thái thống nhất thông qua nâng cấp phần mềm; cuối năm 2018 GitHub sẽ chính thức về với Microsoft, là những tin tức đáng chú ý trong tuần.