APCERT 2018: Phòng chống xâm nhập dữ liệu trái phép khi sự cố ATTT do IoT gia tăng nhanh chóng

Bảo mật

Thế Khiêm - Anh Hùng 18:30 07/03/2018

Sáng 7/3, thành viên của Hiệp hội các Trung tâm ứng cứu khẩn cấp Châu Á - Thái Bình Dương (APCERT) tới từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tiến hành diễn tập quốc tế chống xâm nhập dữ liệu trái phép bằng mã độc trên internet kết nối vạn vật (IoT).