Chỉ số ATTT năm 2017 của doanh nghiệp Việt chỉ đạt mức trung bình

Bảo mật

Thế Phương - Phúc Man 14:55 01/12/2017

Đại diện VNISA đánh giá Chỉ số ATTT của nhóm doanh nghiệp SME chỉ đạt 31,1%, thấp hơn rất nhiều so với các doanh nghiệp Ngân hàng - Tài chính (59,9%).