Chip gián điệp Trung Quốc được tìm thấy trong phần cứng của Apple, Amazon

Bảo mật

Thế Khiêm - Anh Hùng 16:21 04/10/2018

Bloomberg cho biết con chip gián điệp cho phép Trung Quốc xem thông tin mạng của một số doanh nghiệp. Tuy nhiên, Apple, Amazon và Super Micro bác bỏ mạnh mẽ bài báo này của hãng tin tài chính.