Điều tra, xử lý và phòng chống mã độc đào tiền ảo qua lỗ hổng phần mềm

Bảo mật

Thế Khiêm - Anh Hùng 16:30 09/05/2018

Chiều ngày 9/5/2018, Cục An toàn thông tin – Bộ TT&TT và Bkav đã khai mạc chương trình diễn tập An toàn thông tin mạng WhiteHat Drill 05 chủ đề “Điều tra, xử lý và phòng chống mã độc đào tiền ảo qua lỗ hổng phần mềm”.