Giải pháp nào cho những rủi ro mà người dùng Việt Nam đang phải đối mặt?

Bảo mật

Thế Khiêm - Anh Hùng 09:05 10/04/2018

Theo đại diện Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông Nguyễn Quang Đồng, hiện có 6 loại rủi ro mạng chính mà người dùng Việt Nam đang phải đối mặt bao gồm: rủi ro mạng xã hội, rủi ro mã hóa dữ liệu, rủi ro điện toán đám mây...