Hacker giả mạo ngân hàng yêu cầu cung cấp mã thẻ tín dụng

Bảo mật

Thế Khiêm - Anh Hùng 10:12 31/07/2018

Ngân hàng VPBank trong cuối tháng đã có thông báo gửi tới người dùng khẳng định chỉ có một địa chỉ web duy nhất, và cảnh báo khách hàng cẩn thận với email lạ giả danh ngân hàng này.