Ngày ATTT Việt Nam 2017: "An toàn thông minh trong thế giới kết nối mới"

Bảo mật

PHƯƠNG DUNG - PHÚC MAN 17:30 01/12/2017

Hội thảo Quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2017 là sự kiện thường niên lần thứ 10, do VNISA chủ trì, phối hợp với Cục An toàn thông tin, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (Bộ TTTT) và Cục Công nghệ thông tin (Bộ Quốc phòng) tổ chức.