Nghịch lý: Năm nóng về ATTT nhưng đầu tư lại giảm gần 8%

Bảo mật

Thế Phương - Phúc Man 15:25 24/11/2017

Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam - Chi hội phía Nam (VNISA phía Nam) vừa công bố kết quả khảo sát của VNISA về hiện trạng an toàn thông tin (ATTT) khu vực phía Nam trong năm 2017.