Người dùng cần làm gì để bảo vệ mình trước xu hướng mã độc đào tiền ảo?

Bảo mật

Thế Khiêm - Anh Hùng 15:04 14/05/2018

Gần đây, xu hướng các cuộc tấn công phát tán mã độc nhằm thu lợi bất chính như mã độc tống tiền ransomware, đánh cắp tài khoản ngân hàng, mã độc đào tiền ảo. Vậy người dùng cần làm gì để bảo vệ mình trước xu hướng mã độc đào tiền ảo?