Nguy cơ mất ATTT từ các thiết bị IoT trong cuộc CMCN 4.0

Bảo mật

00:00 26/10/2017

Trong cuộc CMCN 4.0, vấn đề quản lý Nhà nước về an toàn thông tin đòi hỏi phải có sự điều chỉnh kịp thời khi mà các thiết bị IoT vào Việt Nam. Để từ đó, cơ quan quản lý có sự kiểm định, đánh giá chặt chẽ, không thể để tình trạng sử dụng tràn lan.