Sắp xuất hiện những loại malware thế hệ mới

Bảo mật

Thế Phương - Phúc Man 15:00 02/12/2017

Theo dự đoán của các chuyên gia Fortinet, rất có thể trong năm tới hoặc tương lai không xa, chúng ta cũng sẽ chứng kiến những loại malware biến hình thế hệ mới - những malware hoàn toàn được máy tạo ra nhờ khả năng tự động phát hiện điểm yếu.