Sẽ ban hành chính sách, cơ chế đặc thù thu hút nhân sự ATTT

Bảo mật

Nguyễn Khiêm - Phúc Man 17:54 16/10/2017

Thời gian vừa qua, CNTT đã trở thành bộ phận không thể thiếu trong đời sống xã hội. Thông tin trên mạng đã trở thành tài sản của mỗi cá nhân, tổ chức và cả quốc gia. Thậm chí, trong nhiều tổ chức, doanh nghiệp, tài sản thông tin có giá trị gấp nhiều