Tọa đàm chuyển đổi số: “Đảm bảo an toàn thông tin trong doanh nghiệp thời chuyển đổi số: Chính sách và giải pháp”

Bảo mật

Thế khiêm - Anh Hùng - Phúc Man 14:18 08/11/2018

Trong một cuộc khảo sát các CEO của Gartner năm 2017, 42% số người tham gia đã cho biết họ dự định sẽ sử dụng công nghệ để tối ưu hóa công việc kinh doanh hơn là thực sự chuyển đổi doanh nghiệp.

Có thể bạn thích?