Trend Micro: Việt Nam dẫn đầu ASEAN về số emai đe dọa được phát hiện trong nửa đầu 2018

Bảo mật

Thế Khiêm - Anh Hùng 10:14 01/08/2018

Tại Security Trends 2018 diễn ra ngày 30/7, số liệu báo cáo mới nhất của Trend Micro, Việt Nam đang dẫn đầu Đông Nam Á về tấn công mạng, với hơn 86 triệu email đe dọa được phát hiện trong nửa đầu năm 2018.