Việt Nam tiếp tục trong nhóm nhận email độc hại nhiều nhất thế giới

Bảo mật

Thế Khiêm - Anh Hùng 15:27 28/08/2018

Việt Nam đứng thứ 6 trong số các quốc gia nhận email độc hại nhiều nhất thế giới, theo báo cáo quý 2 của Kaspersky.