Cách bật chế độ tối (Dark Mode) trên Messenger của Facebook dành cho các "cú đêm"

Công nghệ

Anh Hùng 09:00 03/03/2019

Theo GadgetHacks, Facebook đang thử nghiệm chế độ nền tối trên ứng dụng Messenger tại một số quốc gia nhất định. Việt Nam không nằm trong danh sách này, tuy nhiên người dùng có thể dùng thử thông qua một thủ thuật nhỏ.