Cận cảnh nhà máy sản xuất điện thoại VinSmart tại Hải Phòng

Công nghệ

pv 19:00 04/12/2018

Nhà máy sản xuất điện thoại VinSmart được xây dựng tại Cát Hải, Hải Phòng, chạy thử tháng 10/2018, hoàn thành lắp đặt và chạy sản xuất hàng loạt tháng 11/2018, công suất 5 triệu sản phẩm/năm.