Chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng về định hướng phát triển ngành TT&TT năm 2020 và ý kiến Thủ tướng Chính phủ

Công nghệ

15:27 10/01/2020

Nội dung chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TTTT về định hướng phát triển ngành TTTT năm 2020, phim Tổng kết công tác TTTT năm 2019 và ý kiến Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Bộ TTTT.

Có thể bạn thích?