Doanh nghiệp vs Robot: Theo hay là chết

Công nghiệp 4.0

Theo vtc 00:00 24/12/2017

Trước hiện trạng robot ngày càng phát triển và thay thế con người, doanh nghiệp có giải pháp gì để theo kịp xu thế này?