Khi DN Việt Nam ứng dụng AI, big data trong việc chăm sóc khách hàng và phát hiện hàng giả

Công nghiệp 4.0

Thế Phương, Phúc Man 14:52 21/12/2017

Khi DN Việt Nam ứng dụng AI, big data trong việc chăm sóc khách hàng và phát hiện hàng giả