Sử dụng Trí tuệ nhân tạo sẽ giúp phát hiện sớm hơn các cuộc tấn công mạng

Công nghiệp 4.0

Thế Phương- Phúc Man 16:48 22/12/2017

Theo ông Nguyễn Minh Đức, CEO CyRadar, các công nghệ mới này sẽ giúp cho các hệ thống an toàn thông tin được thông minh hơn, phát hiện các cuộc tấn công sớm hơn và hiệu quả hơn.