Cục ATTT: Chưa nhận thấy dấu hiệu tấn công vào hệ thống thông tin cá nhân người dùng Thế giới di động

Công nghệ

Thế Khiêm - Anh Hùng 16:00 09/11/2018

Theo Cục ATTT (Bộ TT&TT), đến thời điểm ngày 09/11, Cục chưa nhận thấy có dấu hiệu tấn công vào các thành phần hệ thống liên quan tới thông tin cá nhân bị công bố của Thế giới di động.