Cuối năm 2018 sẽ có khung pháp lý quản lý đồng Bitcoin

Công nghệ

Theo vtc 10:00 24/01/2018

Bộ Tư pháp khẳng định, trong năm 2018 sẽ có đánh giá toàn diện về tiền ảo, trước khi xây dựng các văn bản pháp lý, quản lý đồng tiền này.