ESY: Thiết bị phát hiện lỗi, tình trạng xe máy do nhóm startup 9x phát triển

Công nghệ

Thế Khiêm - Anh Hùng 00:00 21/09/2018

Thay vì phải liên tục đến các cửa hàng sửa xe để kiểm tra, người sử dụng xe máy Honda có thể theo dõi tình trạng xe của mình qua điện thoại khi gắn ESY, một thiết bị báo lỗi xe máy do nhóm start-up ĐH Bách Khoa sáng tạo và phát triển.