Facebook có thể bị người dùng kiện nếu như tài khoản bị hack

Công nghệ

Phúc Man 07:30 09/10/2018

Mỗi người dùng Facebook tại Anh có thể đòi tới 6.000 bảng (khoảng 180 triệu đồng) bồi thường từ vụ tấn công mạng diễn ra tuần trước.