FPT kể lại hành trình 30 năm tiên phong của mình qua video nhạc RAP

Công nghệ

PV 15:00 06/09/2018

Câu chuyện 30 năm của FPT nỗ lực, dấn thân và định danh mình trên bản đồ công nghệ thế giới sẽ được kể bằng công nghệ và âm nhạc. Đây là chương trình đặc biệt để kỷ niệm 30 năm thành lập tập đoàn.

Có thể bạn thích?