Giám đốc Facebook Việt Nam Lê Diệp Kiều Trang cũng là nạn nhân của tin giả

Công nghệ

pv 19:00 13/06/2018

Giám đốc Facebook Việt Nam Lê Diệp Kiều Trang khẳng định “chưa bao giờ trả lời báo chí về Luật An ninh mạng như một số nơi đưa tin”.