Google Maps sẽ sử dụng hình ảnh mà camera thu lại cùng dữ liệu GPS để xác định vị trí của người dùng thông qua Google Street View

Công nghệ

Anh Hùng 16:00 12/02/2019

Được tiết lộ từ giữa năm 2018 nhưng tới nay tính năng chỉ đường nhờ công nghệ thực tế tăng cường ( Augmented Reality - AR) mới được đưa vào thử nghiệm với một số ít người dùng.